Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆUO NACRTU PRIJEDLOGAODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA POREZA NA DOHODAKGRADA GOSPIĆA Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22), Grad Gospić otvara savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Odluke).   Cilj provođenja savjetovanja: […]