CRNOHUMORNA KOMEDIJA-MODERNA AFRODITA

CRNOHUMORNA KOMEDIJA KOJA PROGOVARA O DRUŠTVENIM ULOGAMA MODERNA AFRODITA Autor: Katarina Arbanas & Karmen S. Lovrić Redatelj: Katarina Arbanas & Karmen S. Lovrić Producent: STUDIO 9, Zagreb Izvođači: Katarina Arbanas & Karmen S. Lovrić Moderna Afrodita je crnohumorna komedija koja progovara o društvenim ulogama, stereotipima, standardima ljepote i uspješnosti, problemima i predrasudama koje ženama nameće […]

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 18. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/18, 10/19, 7/23) i Odluke Gradonačelnika Grada Gospića o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za školsku/ akademsku 2023./2024. godinu te broj i iznos stipendije, KLASA: 604-01/23-01/2, URBROJ: 2125-1-02-23-03 od 10. studenoga 2023. […]