NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Graduation hat on the glass bottle and books on natural green background, Saving money for education concept

Temeljem članka 18. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/18, 10/19, 7/23) i Odluke Gradonačelnika Grada Gospića o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za školsku/ akademsku 2023./2024. godinu te broj i iznos stipendije, KLASA: 604-01/23-01/2, URBROJ: 2125-1-02-23-03 od 10. studenoga 2023. godine, Povjerenstvo za stipendije dana 16. studenoga 2023. godine raspisuje

                                                                                          NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

I.

Grad Gospić će za školsku/akademsku 2023./2024. godinu dodijeliti 30 stipendija, od kojih 10 za učenike srednjih škola s područja Grada Gospića i 20 za studente s područja Grada Gospića.

II.

Visina mjesečne stipendije:

 • za učenike srednjih škola koji se školuju na području Grada Gospića iznosi 53,09 eura/400,00 kn,
 • za učenike srednjih škola  koji se školuju izvan područja Grada Gospića iznosi 79,63 eura/600,00 kn,
 • za studente koji se školuju na području Grada Gospića iznosi 79,63 eura/600,00 kn,
 • za studente koji se školuju izvan područja Grada Gospića iznosi 119,45 eura/900,00 kn.

III.

Korištenje stipendija odobrava se:

– učenici-na vrijeme od jedne nastavne godine – 10 mjeseci (rujan –lipanj)

– studenti-na vrijeme od jedne akademske godine – 10 mjeseci (bez apsolventskog staža) (listopad – srpanj).

IV.

Pravo na Stipendiju Grada Gospića mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih/diplomskih studija (sveučilišni ili stručni studij) koji nisu ostvarili pravo na apsolventski staž:

 • koji su državljani Republike Hrvatske i imaju najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području Grada Gospića na dan raspisivanja natječaja za dodjelu stipendije,
 • koji imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta unutar Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovnog učenika srednje škole i nisu stariji od 20 godina ili status redovnog studenta i nisu stariji od 26 godina,
 • koji nemaju zaostajanja tijekom školovanja (ponavljanje školske/akademske godine, parcijala), osim iz zdravstvenih razloga.

V.

Kriteriji  za dodjelu stipendije su:

* Opći uspjeh u prethodnom školovanju,

* Sudjelovanje na natjecanjima, osvojene nagrade, postignuti rezultati, objavljeni radovi,

* Deficitarna zanimanja,

* Socijalni i zdravstveni status,

* Ekonomski status,

* Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu.

Na temelju kriterija navedenih u stavku 1. ove točke vrši se bodovanje kandidata za stipendije, a sukladno visini bodova utvrđenih u Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/18, 10/19, 7/23)– u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se bodovna lista.

VI.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Gospića (KLASA: 604-01/23-01/2, URBROJ:2125-1-02-23-03, od 10. studenoga 2023.), deficitarnim zvanjima/studijima smatraju se:

Trogodišnji srednjoškolski:

 • Dimnjačar/dimnjačarka,
 • Pekar/pekarica,
 • Mesar/mesarica,
 • Tesar/tesarica,
 • Kuhar/kuharica,
 • Konobar/konobarica,
 • Zidar/zidarica,
 • Električar/električarka,
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka.

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski:

 • Građevinski tehničar/građevinska tehničarka,
 • Tehničar/tehničarka geodezije i geoinformatike,
 • Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege,
 • Farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka.

 

Stručni studij:

 • Sestrinstvo,
 • Predškolski odgoj,
 • Elektrotehnika,
 • Mehatronika.

 

Sveučilišni studij:

 • Medicina,
 • Logopedija,
 • Mehatronika,
 • Fizika,
 • Kemija,
 • Građevinarstvo,
 • Medicinska biokemija,
 • Biologija,
 • Elektrotehnika,
 • Strojarstvo.

                Temeljem Odluke iz stavka 1. ove točke, a sukladno preporukama obrazovne upisne politike i politike stipendiranja za područje Grada Gospića utvrđene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grad Gospić u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. neće stipendirati slijedeće srednjoškolske/studijske programe:

Četverogodišnji srednjoškolski:

 • Ekonomist/ekonomistica,
 • Tehničar/tehničarka za računalstvo.

 

Stručni studij:

 • Ekonomija, smjer Poduzetništvo,
 • Cestovni promet.

 

Sveučilišni studij:

 • Učiteljski studij

VII.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na službenim Internet stranicama Grada Gospića, www.gospic.hr ili na porti gradske uprave Grada Gospića, Budačka 55, Gospić, kao i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.

 

VIII.

Uz ispunjen zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i obaveznu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju, ukoliko je posjeduje, a po kojoj ostvaruje dodatne bodove sukladno Pravilniku.

IX.

             * Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev, za dodjelu stipendije obuhvaća sljedeće:

 1. Uvjerenje o prebivalištu učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 2. Rodni list (presliku) učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 3. Domovnicu (presliku) učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 4. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
 5. Presliku svjedodžbe prethodnog razreda (učenici i studenti prve godine fakulteta), a svi ostali studenti potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne akademske godine,
 6. Presliku ili elektronski prijepis indeksa u cijelosti,
 7. Presliku svjedodžbe/potvrde o položenoj Državnoj maturi (studenti prve godine fakulteta),
 8. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanom obrascu,
 9. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove zajedničkog kućanstva (za razdoblje siječanj-kolovoz 2023. godine),
 10. Osobne iskaznice (preslike) svih članova zajedničkog kućanstva, uključujući i kandidata, ili  uvjerenje o prebivalištu.

Uz gore propisanu obveznu dokumentaciju podnositelj  može priložiti i ostalu dokumentaciju, ukoliko je posjeduje, a po kojoj ostvaruje dodatne bodove sukladno Pravilniku:

 1. Dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima i ostale dokaze vezane za kriterije bodovanja,
 2. Potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (ako kandidat ili članovi kućanstva u kojem kandidat živi, ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu),
 3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (kandidati čiji su jedan ili oba roditelja nezaposleni),
 4. Potvrdu o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom kućanstvu,
 5. Potvrdu o sudjelovanju roditelja (ili skrbnika) u Domovinskom ratu,
 6. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,
 7. Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava),
 8. Medicinska i dr. dokumentacija kojom učenik/student dokazuje da je iz zdravstvenih razloga ponavljao školsku/akademsku godinu odnosno imao zaostajanja pri školovanju za usmjerenje za koje se stipendira,
 9. Ostala dokumentacija potrebna sukladno Pravilniku.

X.

Prava i obveze korisnika stipendija utvrđuju se ugovorom o stipendiranju koji s korisnicima stipendije (učenik ili student) sklapa Gradonačelnik Grada Gospića sukladno odredbama Pravilnika.

XI.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendija treba dostaviti od 16. studenoga 2023. godine do zaključno 1. prosinca 2023. godine.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:

GRAD GOSPIĆ

Budačka 55

53 000 Gospić

 s naznakom:  „Natječaj za dodjelu stipendija“

osobno u Pisarnicu Grada Gospića ili poštom.

                     Privremena bodovna lista bit će objavljena na službenoj web stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) u roku od 15 (petnaest) dana od dana završetka natječaja.

                     Prigovor na privremenu bodovnu listu podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.

                     O prigovoru Povjerenstvo za prigovor odlučuje u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

                     Konačna bodovna lista, posebno za učenike i posebno za studente, bit će objavljena nakon proteka roka za odlučivanje o prigovoru, a ukoliko nema prigovora na privremenu bodovnu listu ista se smatra konačnom.

Prijave koje su nepotpune ili ne sadrže potrebnu dokumentaciju i koje su nepravovremene neće se razmatrati.

 

Klasa: 604-01/23-01/3

Urbroj: 2125-1-01-23-01

Povjerenstvo za stipendije       

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE

IZJAVA – ZAJEDNIČKO KUĆANSTVO

ODLUKA o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za školsku/akademsku 2023./2024. godinu te broj i iznos stipendije

Natječaj za dodjelu stipendija

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića možete pronaći OVDJE

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content