18. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/16
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 02. prosinca 2022. godine

Dnevni red;

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2023. godinu s financijskom učincima za trogodišnje razdoblje;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 20. Razmatranje o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu;
  Ad-20.1. Prijedlog proračuna Grada Gospića za 2023. godinu
  Ad-20.2 Obrazloženje prijedl. Proračuna Grada Gospića za 2023.g.
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o višegodišnjem pokriću manjka iz prethodnih godina planiranom u Proračunu Grada Gospića za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu;
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 25. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 26. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content