APEL GRAĐANIMA GRADA GOSPIĆA

Establishing Shot: Team of Firefighters in Safety Uniform and Helmets Extinguishing a Wildland Fire, Moving Along a Smoked Out Forest to Battle Dangerous Ecological Emergency. Cinematic Footage.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA GOSPIĆA

APEL GRAĐANIMA GRADA GOSPIĆA

Poštovani,

Požari često izbijaju kao posljedica nekontroliranog spaljivanja trave, niskog raslinja, korova i otpada.

Dolaskom proljeća i lijepog vremena, započinje sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina, poput vrtova i okućnica, prilikom čega građani spaljuju biljni i drugi gorivi otpad na otvorenom prostoru, čime se povećava opasnost od nekontroliranog širenja požara na otvorenom.

U razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja spaljivanje korova je dozvoljeno, ali pozivamo građane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja s ciljem zaštite osoba i imovine.

Podsjećamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare, koji se vrlo lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.

Mjere zaštite

U slučaju provođenja spaljivanja dužni ste poduzeti sljedeće mjere zaštite od požara:

– prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu;

 – spaljivanje korova i biljnog otpada napraviti na za to predviđenim mjestima, u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

– odabrati mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad na način da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate;

– prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistiti od zapaljivog raslinja u širini najmanje 5 metara kako biste spriječili širenje požara; 

– pripremiti sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ako nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i slično;

– vatru ne palite noći i za vjetrovita vremena;

– ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja;

– osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi;

– tek kad je vatra potpuno ugašena, što je ispravno provjeriti prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, osoba koja ju je prethodno zapalila, a potom na ispravan i siguran način ugasila u potpunosti, smije napustiti to mjesto;

– u slučaju izbijanja požara odmah pozovite vatrogasce na broj 193!

Stožer civilne zaštite upozorava građane koji koriste sunčane i tople dane za obavljanje radova na otvorenom pa tako i spaljivanje korova i niskog raslinja da budu oprezni. Prilikom navedenih radova na otvorenom prostoru važno je poduzeti propisane sigurnosne mjere i poštivati  odluke lokalne samouprave o spaljivanju biljnog otpada te odredbe Zakona o zaštiti od požara.
 
Zapamtite, savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu, smanjuje se mogućnost izbijanja većih požara koji kao rezultat mogu imati tragične posljedice.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA GOSPIĆA

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content