Usvojeni akti sa 23. sjednice Gradskog vijeća

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

21. lipnja 2023. godine održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu;
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu;
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu;
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;
 9. Odluka o uključivanju Grada Gospića u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS-a);
 10. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića;
 11. Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023. – 2027.;
 12. Odluka o II. izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vtrića Pahuljica od roditelja/skrbnika;
 13. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnivačkih prava u „Dječjem centru” – Gospić;
 14. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2023. godini;
 15. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Gospića;
 16. Odluka o osnivanju prava građenja u korist Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću;
 17. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. br. 2251 k.o. Lički Osik;
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP-OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ZAGREB;
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik;
 20. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Usvojeni akti s 35. sjednice Gradskog vijeća

14. lipnja 2024. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Skip to content