Stipendije Grada Gospića

Stipendiju Grada Gospića mogu dobiti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih i diplomskih studija (sveučilišni i stručni studij) koji nisu ostvarili pravo na apsloventski staž:

  • ako su državljani Republike Hrvatske i imaju najmanje šest mjeseci  prijavljeno prebivalište na području Grada Gospića na dan raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija,
  • ako imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta unutar Republike Hrvatske,
  • koji imaju status redovitog učenika srednje škole i nisu stariji od 20 godina ili status studenta i nisu stariji od 26 godina,
  • ako nemaju zaostajanja tijekom školovanja (ponavljanje školske/akademske godine, parcijala), osim iz zdravstvenih razloga.

Stipendija Grada Gospića dodjeljuje se učenicima i studentima.

Broj stipendija koje će se dodijeliti u određenoj godini i pojedinačne iznose stipendija određuje gradonačelnik Grada Gospića sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Gospića.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića (SVGG 7/23)

Stipendije Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Stipendije Grada Gospića za školsku/akademsk/ godinu 2022./2023.

Stipendije Grada Gospića za akademsku/školsku godinu 2021./2022.