Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ VOZILA I OPREME GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

Priprema otvorenog postupka javne nabave:

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16,114/22) te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17, 144/20, 30/23), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ VOZILA I OPREME

GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ VOZILA I OPREME GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati:  ovdje

Troškovnik možete preuzeti: ovdje

Nacrt dokumentacije o nabavi sa prilozima objavljen je u EOJN RH 9.8.2023. godine.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content