JAVNI POZIV – obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama

obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta,  GS 0960 – ulica kneza Novaka.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („NN“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („NN“ br. 59/18), Grad Gospić objavljuje

JAVNI POZIV

ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta,  GS 0960- ulica kneza Novaka u gradu Gospiću, k.o. Gospić, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao- javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će tvrtka GEOPLAN d.o.o., Pazariška ulica 36, Gospić.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 21. rujna 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 20. listopada 2022. godine, u vremenu od 11,00 do 12,00 sati, u predprostoru Vijećnice Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

Ovaj poziv objavit će se u Ličkom putu, na mrežnim stranicama Grada Gospića www.gospic.hr i oglasnoj ploči Grada Gospića.

GRADONAČELNIK

Karlo Starčević, v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content