Javni poziv

country-road-1219865

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („NN“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 73 i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („NN“ br. 59/18), objavljuje se

JAVNI POZIV

          ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, NC590790-Smiljan(N512600)-Bužim u naselju Smiljan u k.o. Smiljan,o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

          Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao- javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

          Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC590790-Smiljan (N512600)-Bužim,    izraditi će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE VL. MARIJAN VLAINIĆ, NIKOLE TESLE 7, GOSPIĆ.

          Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 12. lipnja  2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

          Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 24.studenog 2023. godine, u vremenu od 11,00 do 12,00 sati, u predprostoru Vijećnice Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

          Ovaj poziv objavit će se u Ličkom putu, na mrežnim stranicama Grada Gospića www.gospic.hr i oglasnoj ploči Grada Gospića.

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                               Karlo Starčević, v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Usvojeni akti s 35. sjednice Gradskog vijeća

14. lipnja 2024. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Skip to content