Priopćenje – obnova stambenih zgrada Lički Osik

grad-gospic-novosti

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Sektor za  državnu imovinu

Savska cesta 28, 10 000 Zagreb   

PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA KOJI UKLJUČUJE KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U STAMBENIM ZGRADAMA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA RAZDOBLJE DO 2025. GODINE

Vlada RH je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine donijela ovaj Program na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koji je izrađen u najvećoj mjeri u suradnji Ministarstva i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Izvori financiranja Programa: Za cjelokupnu provedbu Programa u provedbenom razdoblju planirano je 150 milijuna kuna iz NPOO-a (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) i 205 milijuna kuna sredstava državnog proračuna (i to iz viška sredstava prikupljenih na osnovi solidarne naknade za ugroženog kupca energije iz mrežnih sustava).  Za provedbu Programa u ovoj  godinu  planirano je 30 milijuna kuna iz NPOO-a.

Obuhvat Programa: Programom je obuhvaćena energetska obnova 387 stambenih zgrada na navedenim područjima koje su bile (u pravilu) u 100%-tnom vlasništvu RH, a sada su u mješovitom vlasništvu – RH i privatni vlasnici/naši bivši korisnici. Programom je predviđeno 100%-tno financiranje troška obnove. Obnova obuhvaća sve vanjske zajedničke dijelove stambenih zgrada: gromobranske instalacije, krovišta, dimnjake, limariju, vanjsku ovojnicu (fasadu) i vanjsku stolariju. Radi se, dakle, o cjelovitoj obnovi vanjskih dijelova zgrada s energetskom obnovom. Provedba Programa planirane je u četiri provedbene faze.

Programom je na području Ličko-senjske županije obuhvaćeno 56 stambenih zgrada: Lički Osik 32, Korenica 13, Udbina 6, D. Lapac 4 i Otočac 1.

Za I. Fazu obnove je u suradnji Središnjeg državnog ureda sa zajedničkim upraviteljima stambenih zgrada, te predstavnicima općina i gradova odabrano 23 stambene zgrade, od kojih će se 12 financirati iz sredstava NPOO-a, a 11 iz sredstava državnog proračuna. Za sve zgrade iz I. Faze obnove ugovorena je revizija postojećih glavnih projekata obnove (Udbina, Korenica) ili je pokrenuta javna nabava za ugovaranje usluga pregleda i izrade energetskih certifikata i glavnih projekata obnove (Lički Osik 3 i D. Lapac 2).

U suradnji Središnjeg državnog ureda, zajedničkog upravitelj stambenih zgrada u Ličkom Osiku poduzeća Komunalac Gospić d.o.o. i Grada Gospića, odabrano je prema kriterijima definiranima u Programu 13 stambenih zgrada za I. Fazu obnove – od ukupno 32 zgrade obuhvaćene ovim ProgramomKriteriji za određivanje prioriteta odnose se prvenstveno na građevinsko stanje stambenih zgrada.

Iz sredstava NPOO-a planirana je obnova sljedećih 10 stambenih zgrada u Ličkom Osiku:

 1. Popa Frana Biničkoga 12
 2. Popa Frana Biničkoga 8 i 10
 3. Popa Frana Biničkoga 9
 4. Riječka 7
 5. Popa Frana Biničkoga 32
 6. Popa Frana Biničkoga 7
 7. Popa Frana Biničkoga 3

Za ovih 7 stambenih zgrada usuglašeni su Ugovori o izvođenju radova energetske obnove i stručnog nadzora ukupne vrijednosti 14.991.107,97  kuna sa PDV-om.

 1. Popa Frana Biničkoga 1
 2. Popa Frana Biničkoga 24
 3. Svetog Mateja 4

Za ove 3 stambene zgrade objavljena je javna nabava za izvođenje radova energetske obnove i stručni nadzor ukupne procijenjene vrijednosti 10.117.791,25 kuna sa PDV-om.

Ukupna vrijednost obnove 10 stambenih zgrada financiranih iz NPOO-a iznosi oko 25.000.000,00 kuna.

 1. Popa Frana Biničkog 11
 2. Popa Frana Biničkog 13
 3. Riječka 3

Za ove 3 stambene zgrade pokrenut je postupak javne nabave za usluge pregleda i izrade energetskih certifikata, glavnih projekata obnove i stručnog nadzora.

NAČELNIK SEKTORA

Petar Mrkonjić

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

6. lipnja 2023. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospićana kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Odluka o donošenju VIII. izmjena i

Skip to content