Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta, da je otvoren „JAVNI POZIV“ za iskazivanje interesa za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića.

SVRHA

Ovaj Javni poziv objavljuje se isključivo u svrhu pripremanja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Predmet iskazivanja interesa ovim javnim pozivom su katastarske čestice koje se nalaze u službenom popisu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića“.

POSTUPAK

Zainteresirani mogu iskazati interes popunjavanjem obrazaca:

OBRAZAC ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA KOJE SU PREDVIĐENE ZA PRODAJU

ili ga mogu podignuti u prostorijama Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu, Budačka 55, svakom radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Prijave se predaju do petka 09.12.2022. godine u pisarnicu Grada Gospića, na adresi Budačka 55, od 8.00 – 14:00 sati, ili putem pošte.  

GRAD GOSPIĆ

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content