USVOJENI AKTI S 29. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

grad-gospic-novosti

28. prosinca 2023. godine održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni sljedeći akti:

 1. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2023. godinu;
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu:
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2023. godinu;
 4. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2023. godiinu;
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2023. godinu;
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2023. godinu;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu;
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2023. godinu;
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2023. godinu;
 12. Odluka izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu;
 13. Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu;
 14. izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
 15. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
 16. Pravilnik o III. izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje”;
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu;
 18. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području Prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2024. godinu

 

 

 

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

32. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/2URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 23. veljače 2024. godine     Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.

Novosti

Kino Korzo

DINA: DRUGI DIO – 01. I 02.03.2024. – 20,00 SATI IZVORNO IME: Dune: Part two ⑫REDATELJ: Denis Villeneuve ŽANR: Sci-FiULOGE: Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, ZendayaTRAJANJE FILMA:

Skip to content