29. sjednica Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/12
URBROJ: 2125-1-01-23-01
Gospić, 21. prosinca 2023. godine

   

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) sazivam 29. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 28. prosinca 2023. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 10.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dopunjeni:

 

D n e v n i   r e d

Dnevni red

 1. Aktualni sat;
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Gospića za 2024. godinu i donošenje Zaključka o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: LUKA KRMPOTIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Gospića za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu;
  Ad-20.1 Prijedlog – Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
  Ad-20.2. Obazloženje Proračuna Grada Gospića za 2024. g.
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2024. godinu;
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2023. godiinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javvnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
  Ad-35.1. III izmjene i dopune Proracuna Grada Gospica za 2023. g.
  Ad-35.2. Obrazloženje uz III izmjene i dopune Proracuna Grada Gospica za 2023. g.
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
  Izvjestitelj:  KARLO STARČEVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o III. izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje”;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu;
  Ad-38.1. Izvješće o ostvariv. Progr. …polj. zemlj. za 2022.g.
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag. iur. v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content