Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

spremnici

U partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem prethodnog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnina za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, Grad Gospić prijavio se u prosincu 2018. godine na poziv pod nazivom Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Vrijednost projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” iznosi 2 milijuna i 130 tisuća kn. Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava dok ostatak financira Grad Gospić i to u iznosu od 320 tisuća kuna.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.

Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Realizacija projekta započela je u 2020. godini, a 26. veljače 2021. godine, u Gospiću je službeno izvršena primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu za kućanstva s područja grada Gospića. 

Isporuka svih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kućanstvima na području grada Gospića obavljat će se fazno, a besplatno će ih podijeliti Komunalac Gospić d.o.o.

Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu

Više

Stigli kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada

Više

Stigli plavi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Više

Gradu Gospiću odobrena sredstva za nabavku spremnika

Više

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Usvojeni akti s 35. sjednice Gradskog vijeća

14. lipnja 2024. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Skip to content