Internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

proracun.jpg.pagespeed.ce.N7ey3iRX1a

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15,69/22) Grad Gospić dana 10. studenog 2022. godine objavljuje

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

savjetovanje traje od 10. studenog do 14. studenog 2022. godine u 12.00 sati

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog 2022. godine, dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge  na predloženi Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, s obrazloženjem, u pisanom obliku, putem elektronske pošte na email adrese: grad.gospic@gospic.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na mrežnim stranicama Grada.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani. Svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Ukoliko se prijedlozi ne dostave na predviđeni način, isti se neće uzimati u obzir.

Zakon o pravu na pristup informacijama kaže da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana. Javno savjetovanje za Nacrt prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu bit će kraće od Zakonom preporučenih 30 dana. Razlog kraćeg razdoblja javnog savjetovanja proizlazi zbog specifičnosti proračuna kao financijsko-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave, posebno u dijelu njegova važenja, kao i njegove povezanosti i utemeljenosti na financijskim izvještajima i odlukama upravljačkih tijela korisnika koji imaju utvrđene rokove za donošenje.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Proračuna koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Proračuna.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.

OBRAZAC SUDJELOVANJA

Vodic-za-gradane-kroz-Nacrt-prijedloga-Proracuna-za-2023.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content