Izvještaj o izvršenju proračuna

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.