Urbanistički plan uređenja naselja Gospić – UPU 1

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zona ugostiteljsko-turističke namjene Široka Kula – UPU 14

Grafika