Urbanistički plan uređenja naselja Gospić – UPU 1

(Službeni vjesnik Grada Gospića, broj 02/16, 08/18 i 07/22)