IMG-20220217-WA0013

Usvojene VII Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića jednoglasno su usvojene VII Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića.  Time je usvojen jedan od najvažnijih akata koji je obuhvatio čitavo područje Grada Gospića – 966 km2 površine, odnosno 50 gradskih naselja. Razlog pristupanju izmjenama i dopunama prostornog plana jest usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju kojim je  i jasno propisana procedura donošenja prostornog plana. 50 gradskih naselja na 64 karte koje su u potpunosti digitalizirane i preklopljene na novim katastarskim podlogama.

Od 2018. godine kada su donesene VI izmjene i dopune gradskog prostornog plana pa do 2020.  godine  zaprimale su se inicijative građana, fizičkih i pravnih osoba, te je u navedenom razdoblju pristiglo više od 300 inicijativa. Vodeći se potrebama građana, ali i javnim interesom  za svrhovitijim uređenjem prostora ovim je Planom uređenja Grad Gospić  ispunio mnoge preduvjete za razvoj Gospića u gospodarsko – turističkom i prometno-infrastrukturnom smislu.  A gospodarsko turistički razvoj, te posebice prometna infrastruktura preduvjet su i svakoga budućega razvoja. Ovim izmjenama Grad je predvidio trasu buduće istočne  zaobilaznice, mogućnost ostvarivanja građevina unutar robinzonskog turizma, kampova,  mogućnost gradnje fotonaponskih elektrana i sl.

U razmatranje su uvrštene  sve privatne inicijative građana,  koje su bile u skladu sa zakonom i objektivne te su implementirane u Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića.  Prijedlog prostornog plana u posljednje dvije godine tri puta je bio na javnoj raspravi.  Ovo je prvi prostorni plan koji se nije odvijao daleko od očiju javnosti, nego su građani aktivno sudjelovali u njegovu donošenju. Gradske službe, prvenstveno Gradski upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju  te stručni izrađivač plana Akteracija d.o.o. odradili su vrlo složen i sveobuhvatan  posao, a sve kako bi se udario novi temelj prostornog planiranja koji za cilj ima unaprjeđenje postojećeg stanja organizacije prostora i svrhovitije korištenje i namjenu prostora grada, na dobrobit svih njegovih  građana ali i investitora.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Usvojeni akti s 35. sjednice Gradskog vijeća

14. lipnja 2024. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Skip to content