IMG-20220217-WA0013

Usvojene VII Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića jednoglasno su usvojene VII Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića.  Time je usvojen jedan od najvažnijih akata koji je obuhvatio čitavo područje Grada Gospića – 966 km2 površine, odnosno 50 gradskih naselja. Razlog pristupanju izmjenama i dopunama prostornog plana jest usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju kojim je  i jasno propisana procedura donošenja prostornog plana. 50 gradskih naselja na 64 karte koje su u potpunosti digitalizirane i preklopljene na novim katastarskim podlogama.

Od 2018. godine kada su donesene VI izmjene i dopune gradskog prostornog plana pa do 2020.  godine  zaprimale su se inicijative građana, fizičkih i pravnih osoba, te je u navedenom razdoblju pristiglo više od 300 inicijativa. Vodeći se potrebama građana, ali i javnim interesom  za svrhovitijim uređenjem prostora ovim je Planom uređenja Grad Gospić  ispunio mnoge preduvjete za razvoj Gospića u gospodarsko – turističkom i prometno-infrastrukturnom smislu.  A gospodarsko turistički razvoj, te posebice prometna infrastruktura preduvjet su i svakoga budućega razvoja. Ovim izmjenama Grad je predvidio trasu buduće istočne  zaobilaznice, mogućnost ostvarivanja građevina unutar robinzonskog turizma, kampova,  mogućnost gradnje fotonaponskih elektrana i sl.

U razmatranje su uvrštene  sve privatne inicijative građana,  koje su bile u skladu sa zakonom i objektivne te su implementirane u Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića.  Prijedlog prostornog plana u posljednje dvije godine tri puta je bio na javnoj raspravi.  Ovo je prvi prostorni plan koji se nije odvijao daleko od očiju javnosti, nego su građani aktivno sudjelovali u njegovu donošenju. Gradske službe, prvenstveno Gradski upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju  te stručni izrađivač plana Akteracija d.o.o. odradili su vrlo složen i sveobuhvatan  posao, a sve kako bi se udario novi temelj prostornog planiranja koji za cilj ima unaprjeđenje postojećeg stanja organizacije prostora i svrhovitije korištenje i namjenu prostora grada, na dobrobit svih njegovih  građana ali i investitora.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

APEL GRAĐANIMA GRADA GOSPIĆA

STOŽER CIVILNE ZAŠTITEGRADA GOSPIĆA APEL GRAĐANIMA GRADA GOSPIĆA Poštovani, Požari često izbijaju kao posljedica nekontroliranog spaljivanja trave, niskog raslinja, korova i otpada. Dolaskom proljeća i

Skip to content