Izvješće o provjeri formalnih uvjeta Savjet mladih 2023

                Na temelju članka 10. stavka 5. i 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/14, 7/15) i članka 44. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Odbor […]

21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

14. travnja 2023. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti I. Izmjene Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu; Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023.godinu; Odluka o zaduženju za potrebe provedbe projekta „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića„Pahuljica” u Gospiću; […]

Dnevni red za 21. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/23-01/2URBROJ: 2125-1-01-23-01Gospić, 06. travnja 2023. godine Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, […]