Gradski upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

U Gradskom upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organizacije sjednica Gradskog vijeća te sjednica radnih tijela Gradskog vijeća,
 • stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja prijedloga općih i drugih akata Gradonačelnika, a koje donosi Gradsko vijeće,
 • stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja općih i drugih akata Gradonačelnika za čije donošenje je Gradonačelnik ovlašten zakonom, Statutom Grada ili općim aktom Gradskog vijeća,
 • poslove u svezi radno pravnih odnosa gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada te službenika i namještenika u Jedinici za unutarnju reviziju i druge pravne poslove,
 • ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe mjesnih odbora i pružanje stručne i administrativne potpore Savjetu mladih,
 • izdavanje službenog glasila Grada,
 • poslove vezane uz donošenje akata vezanih za ustrojstvo upravnih tijela Grada,
 • te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela,
 • poslove koordinacije rada upravnih tijela Grada i drugi poslovi koji su neophodno vezani za potrebe Gradonačelnika,
 • organizaciju poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima od značaja za Grad,
 • stručne i administrativne poslove za potrebe Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika,
 • suradnju tijela Grada s državnim i županijskim tijelima, tijelima drugih jedinica lokalne samouprave, medijima, ustanovama, udrugama, političkim strankama i građanima,
 • praćenje procesa EU integracija te suradnje s međunarodnim institucijama,
 • suradnju s glasilima lokalne i državne razine u cilju informiranja o radu Gradonačelnika, ustanova i službi Grada, te poslove glasnogovornika Gradonačelnika,
 • ostvarenje odnosa s javnošću za sva tijela Grada,
 • promidžbu Grada,
 • provođenje mjera zaštite na radu, priprema programa i mjera zaštite i spašavanja i suradnje sa nadležnim tijelima,
 • sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti rada upravnog tijela,
 • održavanje čistoće poslovnog prostora Grada koji koriste upravna tijela Grada kao i tekuće održavanje tih prostora te održavanje voznog parka Grada.
 • te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela.

Pročelnik

Slaven Stilinović
tel: +385 (0)53 572 499
e-mail: slaven.stilinovic@gospic.hr