Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“

Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“ projekt je koji je Grad Gospić prijavio na natječaj iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. […]

Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera (PRŠI)

Grad Gospić je nositelj projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje grada Gospića, grada Otočca i općine Plitvička jezera kojim bi se za sve korisnike osigurao pristup internetu sa brzinama od najmanje 100 Mbit/s. Ovaj projekt rezultat je dugotrajnog i vrijednog rada koji je započeo još u srpnju 2017. godine. Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević […]

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Grad Gospić prijavio je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na k.č. 2987/2, k.o. Gospić u travnju 2020. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ potpisan je između Grada Gospića kao korisnika te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Vrijednost projekta iznosi 4.710.530,47 kuna od čega su 3.677.125,89 kuna bespovratna sredstva […]