Izgradnja reciklažnog dvorišta

reciklažno-e1630439653121

Grad Gospić prijavio je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na k.č. 2987/2, k.o. Gospić u travnju 2020. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ potpisan je između Grada Gospića kao korisnika te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Vrijednost projekta iznosi 4.710.530,47 kuna od čega su 3.677.125,89 kuna bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda dok ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 4.326.030,47 kn. Ugovor je potpisan 09. listopada 2020. godine.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište otpada Rakitovac u Gospiću. Sprječavanje nastanka otpada od proizvodnih procesa do kraja životnog ciklusa proizvoda i njihovih komponenti, dio je Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast gdje je središnji aspekt prelazak na kružno gospodarstvo, s ciljem svođenja nastajanja otpada na najmanju moguću mjeru. Grad Gospić reciklažno dvorište izgradit će i opremit na k.č. 2987/2, k.o. Gospić, a po završetku izgradnje reciklažno dvorište dodijelit će se Komunalcu Gospić d.o.o. na upravljanje.

Važnost recikliranja

Više

Održana edukacija o ulozi reciklažnog dvorišta u Gospiću

Više

Edukacija: Uloga reciklažnog dvorišta i smanjenje količine otpada na odlagalištu

Više

Edukacija o odvajanju otpada

Više

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta napreduju prema planu

Više

Grad Gospić s tvrtkom GS-GRADNJA d.o.o. potpisao ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta- projekta vrijednog 3,7 milijuna kuna

Više

Gradu Gospiću dodijeljena bespovratna sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta

Više

Grad Gospić je na Poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ prijavio projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta“

Više

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gospiću

Više

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Usvojeni akti s 35. sjednice Gradskog vijeća

14. lipnja 2024. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Skip to content