33. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/3URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 27. ožujka 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, […]

Usvojeni akti s 33. sjednice Gradskog vijeća

29. ožujka 2024. godine održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti       Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. – 31. 03. 2024. godine; Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Grada Gospića […]

Javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića

Grad Gospić objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića  Primarna svrha ovog javnog poziva je dobivanje povratnih informacija o postojanju interesu za zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu, a prije donošenja Odluke o raspisivanju i provođenju […]

Usvojeni akti s 32. sjednice Gradskog vijeća

29. veljače 2024. godine održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti     Odluka o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP Grada Gospića); Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinske parcele kč.br. 2509/24, k.o. Smiljan, označene kao […]

32. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/2URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 23. veljače 2024. godine     Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, […]