Sanacija nerazvrstane ceste – ulica Miroslava Kraljevića u Gospiću

Grad Gospić pristupio je sanaciji nerazvrstane ceste NC0943, ulica Miroslava  Kraljevića u Gospiću pored gradskog groblja sv. Marije Magdalene, kako bi se omogućilo nesmetano prometovanje nakon provedene ekshumacije i sahrane posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Radove za Grad Gospić izvodi ugovorni izvođač na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića,  Lika […]

Usvojeni akti s 34. sjednice Gradskog vijeća

29. travnja 2024. godine održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti   Odluka o prestanku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Gospića i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Gospića; Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU […]

Grad Gospić osigurao 17.849,68 eura za opremanje Dječjeg vrtića u Ličkom Osiku

Povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika Grada Gospića Josip Brozičević potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor za projekt „Opremanja Dječjeg vrtića pahuljica Lički Osik“. Ugovor je vrijedan 17.849,68 eura. Grad Gospić u srpnju 2023. godine prijavio se na LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a […]

34. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24 -01/5URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 22. travnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, […]

33. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/3URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 27. ožujka 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, […]

Usvojeni akti s 33. sjednice Gradskog vijeća

29. ožujka 2024. godine održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti       Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. – 31. 03. 2024. godine; Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Grada Gospića […]