NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 18. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/18, 10/19, 7/23) i Odluke Gradonačelnika Grada Gospića o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za školsku/ akademsku 2023./2024. godinu te broj i iznos stipendije, KLASA: 604-01/23-01/2, URBROJ: 2125-1-02-23-03 od 10. studenoga 2023. […]

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Gospića radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Na temelju članka 3.Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23) ( u daljnjem tekstu: Odluka), a u svezi s člankom 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, […]