Privremene bodovne liste za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Na temelju članka 18. i članka 23. stavka 1. i 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 10/18 i 10/19), Povjerenstvo za stipendije objavljuje privremene bodovne liste za dodjelu stipendija učenicima i redovitim studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Redovitim učenicima koji ostvaruju pravo temeljem Odluke o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Grad Gospić će sufinancirati trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti. Pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Gospića, koji ispunjavaju slijedeće kriterije: ostvaruju pravo sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima […]

Grad Gospić sufinancira cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola

Grad Gospić sufinancira cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. Redovitim učenicima koji ostvaruju pravo temeljem Odluke o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. Grad Gospić će sufinancirati trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti. Pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem […]

Javni natječaj o prodaji građevinske parcele u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje

Grad Gospić objavljuje: J A V N I  N A T J E Č A J o prodaji građevinske parcele u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje I. Predmet prodaje je  građevinska parcela u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje, utvrđena prema Detaljnom planu uređenja „Zone poslovnih namjena“ Smiljansko polje. Oznaka građ.parcele Površina u m2 Maksimalnaizgrađenost Maksimalna […]