Stožer civilne zaštite Grada Gospića

Stožer civilne zaštite Grada Gospića je stručno, operativno i koordinativno tijelo, koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Gospića je Svemirko Milković, direktor trgovačkog društva KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o., a njegov zamjenik je Vlado Brkljačić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Gospić.

 

Gradska športska dvorana od danas pa do daljnjega mobilizirana je za potrebe prihvata izbjeglog stanovništva s područja Ukrajine. 100 kreveta je večeras …

Nakon jučerašnje izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite Grada Gospića, Stožer i Grad Gospić osigurali su smještajne kapacitete za prihvat 294 izbjeglice iz …

Stožer civilne zaštite RH danas je donio 6 odluka koje se odnose na javna okupljanja, javni prijevoz, rad trgovina i trgovačkih centara, …