Sustav javne rasvjete Grada Gospića – prva funkcionalna cjelina

ESIF-financijski-instrumenti

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrila je Gradu Gospiću „ESIF kredit za javnu rasvjetu“ za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete“. 

U prosincu 2020. godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 3.500.000,00 kn s PDV-om uz kamatnu stopu koja za Grad Gospić kao brdsko-planinsko područje iznosi 0,1 % fiksno godišnje, s rokom otplate 10 godina.

Vrijednost projekta iznosi 3.749.387,05 kn, postojeća potrošnja iznosi 707.958,48 kWh godišnje, dok bi nakon zamjene iznosila 272.074,79 kWh godišnje te bi ušteda iznosila 102,35 t CO2/god.

Sustav javne rasvjete Grada Gospića podijeljen je u 2 funkcionalne cjeline te je prva bila ekonomski prihvatljiva propozicijama natječaja HBOR na koji je i prijavljena za sufinanciranje.

Cilj projekta je postizanje poboljšanja energetskih i ekoloških svojstava javne rasvjete te ostvarenje značajnih energetskih ušteda potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete na području Gospića.

Kapitalni projekt „Sustav javne rasvjete Grada Gospića – prva funkcionalna cjelina“ iz ESIF sredstava

Potpisan Ugovor za radove na Energetski učinkovitoj i ekološkoj javnoj rasvjeti na području Grada Gospića

Započeli su radovi na izmjeni rasvjetnih tijela u naselju Gospić

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content