RAISE Youth

RAISE_Youth1-300x207

O projektu

Opći cilj RAISE Youth projekta je doprinijeti stvaranju dostojanstvenih i produktivnih radnih mjesta za mlade korištenjem socijalnih inovacija u ruralnim područjima 4 zemlje: Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Španjolske.

Specifični cilj projekta je pilotirati i promovirati inovativni RAISE model (samo)zapošljavanja za mlade koji nisu zaposleni niti u sustavu obrazovanja (tzv. NEET-ovi) u dobi od 25 do 29 godina, koji se temelji na održivoj poljoprivredi u 4 ruralne regije s visokim stopama nezaposlenosti i depopulacijom.

ZAŠTO

Gospodarska struktura ruralnih područja se mijenja: udio primarnog sektora u BDP-u je u opadanju, dok tercijarni sektor raste posebno u turizmu i IT-u, koji predstavljaju glavne pokretače rasta i zapošljavanja. Zemlje južne i jugoistočne Europe zajedno s Hrvatskom trebaju stvoriti održivije modele poljoprivredno-prehrambene proizvodnje u ruralnim područjima kako bi zaustavili gospodarsko propadanje i depopulaciju.

TKO

Mladi ljudi koji nisu zaposleni niti u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja (engl. NEETs – Not in Education, Employment or Training) doživljavaju nezaposlenost kao svoj najveći problem jer ona izravno utječe na mogućnost njihovog osamostaljivanja, planiranja budućnosti te razvoja vještina i sposobnosti. Nezaposlenost i neaktivnost mladih najveća je u ruralnim područjima, a posebno je izražena u Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj. Projekt će uključiti 2000 mladih NEET-ova u dobi od 25 do 29 godina iz ruralnih i suburbanih područja ove četiri zemlje.

KAKO

Projekt RAISE Youth će stvoriti održivi transnacionalni okvir za pilotiranje i promicanje inovativnog RAISE modela s ruralnim NEET-ovima u dobi od 25 do 29 godina na temelju iskustva 4 zemlje s vrlo visokim stopama nezaposlenosti mladih. 4 RAISE centra će biti uspostavljena kao centri za demonstraciju, trening i proizvodnju u ruralnim područjima koja se suočavaju s depopulacijom i gospodarskim propadanjem. Kroz međugeneracijsko mentorstvo, učenje kroz rad i psiho-socijalnu podršku uključiti će se najmanje 2000 NEET-ova, od kojih će se najmanje 200 (samo)zaposliti. Pilotiranjem i promicanjem inovativnog RAISE modela samozapošljavanja prvenstveno za NEET-ove u dobi od 25 do 29 godina koji se temelji na održivoj poljoprivredi u 4 ruralna područja s visokom stopom nezaposlenosti stvorit će se novi model zapošljavanja mladih i učiniti ga održivim. RAISE projekt će umrežiti i grupirati mlade na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, uključujući razmjene između zemalja, te stvoriti web platformu za marketing i crowdfunding odnosno crowdfarming koja će predstavljati alat za održivu potporu poduzetništva mladih u Europi. Korištenje „pametne“ poljoprivrede i novih tehnologija u kombinaciji s međugeneracijskim mentorstvom te individualnim treninzima stvorit će ruralni ekosustav prikladniji za otvaranje radnih mjesta jer će uzeti u obzir osobni pristup u pripremi sustavnog stvaranja (društvenog) poduzeća, uspostava klastera, web alata, crowdfunding te dijaloga na razini javnih politika.

GDJE U HRVATSKOJ?

Mladi iz ruralnih regija Hrvatske koji sudjeluju u projektu dobit će priliku putem novih vještina i znanja sami sebi osigurati održivo i kvalitetno (samo)zapošljavanje. S obzirom na to da je u Hrvatskoj najveći udio NEET populacije prisutan na području Ličko-senjske županije fokus RAISE Youth projekta bit će upravo na toj regiji, a u Gospiću je otvoren i RAISE Centar.

Trajanje: 40 mjeseci (1.9.2018. – 31.12.2021.)

Fond: Fondovi Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Projektni konzorcij:

GTF – Inicijativa za održivi rast (nositelj projekta, Hrvatska)
Grad Gospić (partner, Hrvatska)
CSCD – Center for Sustainable Communities Development (partner, Bugarska)
“AUR” – the National Association of Human Resources Specialists (partner, Rumunjska)
CASARRUBUELOS CITY COUNCIL (partner, Španjolska)
FUNDECYT Science and Technological Park of Extremadura (partner, Španjolska)
goodworks Innovation Agency (stručni partner, Austrija)

RAISE Youth centar – Zagrebačka 35, 53 000 Gospić

Kontakt osoba za više informacija:

Tomislav Rogić, voditelj projekta

E-mail: tomislav.rogic@gospic.hr

Mob.: 095 836 0840

Pratite projekt na službenim Facebook stranicama      

Predstavnici Bugarske regije Pernik na prijemu kod gradonačelnika u sklopu RAISE Youth projekta

Više

Predstavnici Grada Gospića na studijskoj posjeti Bugarskoj u sklopu RAISE Youth projekta

Više

Predstavnice Klastera žena poduzetnica RH „Kolo“ u Gospiću u sklopu RAISE Youth projekta

Više

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Više

Kroz projekt RAISE Youth gradonačelnik podržao mlade poduzetnike

Više

RAISE Youth Projekt: Uspješno završena I. faza razvoja poduzetništva nezaposlenih mladih u Lici

Više

Upute kandidatima u postupku provedbe oglasa za prijem u radni odnos- Projekt Raise Youth

Više

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Više

Projekt RAISE Youth- poziv na fokus grupe

Više

RAISE Youth projekt- Poziv nezaposlenima na uključivanje

Više

https://arhiva.gospic.hr/projekt-raise-youth-poziv-svim-zainteresiranima-na-fokus-grupe/

https://arhiva.gospic.hr/natjecaj-za-posao-voditelja-agro-programa-u-okviru-projekta-raise-youth/embed/#?secret=P3Z6UYgBqV

https://arhiva.gospic.hr/poziv-na-predstavljanje-raise-youth-projekta/embed/#?secret=1d6EP6XZFh

https://arhiva.gospic.hr/projekt-raise-youth-predstavljen-u-gospicu/embed/#?secret=4ir04ghckm

https://arhiva.gospic.hr/projekt-raise-youthpredstavljen-u-zagrebu/embed/#?secret=0QGQXCuHDy

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content