Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 05/2023

 
Gospić, 19. srpnja 2023. godine

S A D R Ž A J

 

 
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića
 
AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GOSPIĆA

 

  1. STATUTARNA ODLUKA o izmjeni Statuta Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića