25. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/8
URBROJ: 2125-1-01-23-01
Gospić, 26. srpnja 2023. godine

     Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) sazivam 25. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 31. srpnja 2023. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 12.00 sati.

 

     Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

  1. Aktualni sat;
  2. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gospića;
    Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice na području Grada Gospića;
    Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ/MIRJANA VRKLJAN RADOŠEVIĆ
    Ad-4.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Gospića;

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag. iur. v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content