26. sjednica Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/9
URBROJ: 2125-1-01-23-01
Gospić, 12. listopada 2023. godine

     Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) sazivam 26. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 19. listopada 2023. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 12.00 sati.

 

     Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika s 24. i 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2023. do 30. 06. 2023. godine;
  Ad-3.1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za prvo polugodište 2023. godinu
  Ad-3.2. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2023. godinu
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
  Ad-4.1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proracuna Grada Gospica za 2023 g.
  Ad-4.2. Obrazloženje uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Proracuna Grada Gospica za 2023. g.
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o V. izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulice na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: ANA -MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2023./2024.;
  Ad-9.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dj. vrtiću Pahuljica o vrstama i opsegu programa
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju opsega 10-satnog redovitog programa Dječjeg vrtića Pahuljica, u područnom vrtiću u Ličkom Osiku u pedagoškoj godini 2023./2024.;
  Ad-10.1. Prilog uz Prijedlog Odluke odavanju suglas. Dj. vrtiću Pahuljica na povecanje opsega programa u L. Osiku
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju broja zaposlenika u Dječjem vrtiću Pahuljica, u matičnom vrtiću u Gospiću i područnom vrtiću u Ličkom Osiku u pedagoškoj godini 2023./2024.;
  Ad-11.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o davanju suglas, na Odluku Dj. vrtića Pahuljica o povecanju broja zaposlenika u dj. vrtiću
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u korist Ličko-senjske županije;
  Ad-12.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osniv. prava građenja u korist Ličko-senj. županije
  Izvjestitelj: ANA -MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB;
  Ad-13.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP d.d. Zagreb
  Izvjestitelj: ANA -MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Gospića u korist društva PLINACRO d.o.o. Zagreb za izgrađeni plinovodni sustav Like i Dalmacije, III. dijela sustava od MČS-3 Gospić do PČ/MRS Benkovac DN 500/75;
  Ad-14.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist društva Plinacro d.o.o. Zagreb
  Izvjestitelj: ANA -MARIJA ŠOLAJA
 1. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke A1 Hrvatska d.o.o.;
  Ad-15.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke A1 Hrvatska d.o.o.
  Izvjestitelj: ANA -MARIJA ŠOLAJA
 1. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje srpanj – rujan 2023. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag. iur. v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Događanja

Kino Korzo

ABIGAIL – 17. I 18.05.2024. – 20,30 SATI IZVORNO IME: Abigail  ⑮Redatelj: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler GillettGlumci:Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin

Skip to content