Javni pozivi za 2023. godinu

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području zaštite životinja.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail lidija@gospic.hr  .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva   
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac opisa programa ili projekta  
 4. Obrazac proračuna 
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora
 6.  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 7. Izjava o partnerstvu 
 8. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora   
 9. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju  
 10. Opći uvjeti ugovora 
 11. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 12. Obrazac financijskog izvještaja
 13. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka      

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti/manifestacija u području udruga branitelja.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail anita.prpic@gospic.hr  .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva
 2. Upute za prijavitelje


Komponenta A: Obilježavanje značajnih datuma

 1. Obrazac opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 5. Izjava o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo)
 6. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 7. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (ukoliko je primjenjivo)
 8. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 9. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju
 10. Opći uvjeti ugovora
 11. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 12. Obrazac financijskog izvještaja


Komponenta B: Ulaganje u organizacijski razvoj i/ili stabilnost Udruge

 1. Obrazac opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 5. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 6. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju
 7. Opći uvjeti ugovora
 8. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 9. Obrazac financijskog izvještaja
 10. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail marija.tomljenovic@gospic.hr  

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva
  2. Upute za prijavitelje
 2. Obrazac opisa programa ili projekta
  4. Obrazac proračuna
  5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora  
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 4. Izjava o partnerstvu
 5. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 6. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 7. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju
 8. Opći uvjeti ugovora
  12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
  13. Obrazac financijskog izvještaja
 9. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu programa, projekata i manifestacija udruga u području kulture.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail  lidija@gospic.hr .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac opisa programa ili projekta
 4. Obrazac proračuna
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisivanja ugovora)
 7. Izjava o partnerstvu
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 10. Prijedlog ugovora o sufinanciranju
 11. Opći uvjeti ugovora
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvještaja
 14. Obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu sufinanciranja programa, projekata i manifestacija u području djece, mladih i zajednice.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail: nikolina.jelaca@gospic.hr .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac opisa programa ili projekta
 4. Obrazac proračuna
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno prije potpisa Ugovora)
 7. Izjava o partnerstvu
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 10. Opći uvjeti Ugovora
 11. Prijedlog Ugovora
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvještaja
 14. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga u 2023. godini.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail marija.tomljenovic@gospic.hr

Natječajna dokumentacija za Komponentu A i Komponentu B:

 1. Tekst poziva,
 2. Upute za prijavitelje,
 3. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju.


Komponenta A:
Trening,organiziranje i provođenje domaćih i međunarodnih natjecanja

Obrasci za prijavu na Komponentu A:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora  
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 5. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 6. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 7. Opći uvjeti ugovora
 8. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 9. Obrazac financijskog izvještaja
 10. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

Komponenta B: Sportske manifestacije i rekreacija građana

Obrasci za prijavu na Komponentu B:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna
 3. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora  
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 5. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 6. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 7. Opći uvjeti ugovora
 8. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 9. Obrazac financijskog izvještaja
 10. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka