Nedjelja, Travanj 26, 2015
Croatian English French German Italian Russian Spanish

Grad Gospić

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

AddThis Social Bookmark Button

Na temelju Zaključka o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića, Klasa: 406-09/15-01/01, Urbroj:2125/01-02-15-05, od 17.03.2015.god., pročelnik-tajnik Tajništva, objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

I PREDMET PRODAJE - 2 rabljena službena vozila

       1. Vrsta vozila : osobni automobili

  1. Marka vozila : Peugeot
   Tip vozila:       207
   Model vozila: Comfort 1,4E
   Boja vozila: plava s efektom
   Broj šasije: VF3WCKFUC33484209
   Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala
   Godina proizvodnje: 2006.
   Vrsta motora:OTTO-reg-kat-euro IV
   Snaga motora : 65 kw
   Početna prodajna  cijena: 27.229,00 kuna
   Registriran do: 02.09.2015.god.
   Prijeđeni km: 130750
    
 1. Marka vozila : Škoda
  Tip vozila: Octavia    
  Model vozila: 1,9 TDI
  Boja vozila: plava s efektom
  Broj šasije: TMBBP41U732759671
  Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala
  Godina proizvodnje: 2003.
  Vrsta motora:  Diesel-Euro III
  Snaga motora : 81 kw
  Početna prodajna cijena: 34.020,90
  Registriran do: nije registriran i nije u voznom stanju
  Prijeđeni km: 381650

više...

 

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

AddThis Social Bookmark Button

15.v

15. travnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 2. Odluka o sufinanciranju troškova izgradnje građevine POS-a u gradu Gospiću
 3. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz programa POS-a
 4. Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu
 5. Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije
 6. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
 7. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
 8. Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
 9. Odluka o zamjeni nekretnina Grada Gospića i pravne osobe
 10. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2015. godinu
 11. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta: Osnovne škole dr. Jure Turića, Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac i Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 12. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2014. godinu
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2014. godini
 20. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića 
   

Grad Gospić uvodi sustav javnih bicikala

AddThis Social Bookmark Button

bicikli

Grad Gospić je i službeno postao grad s ekonomski i ekološki održivim sustavom javnih bicikala. Sustav javnih bicikala d.o.o. dobio je javni natječaj za uvođenje prvog sustava javnih bicikala u Lici. Nextbike sustav u Zagrebu i Šibeniku trenutno broji 6.500 registriranih korisnika koji su zajedno pedalirali više od 130.000 km. Korištenjem takvog oblika prijevoza umjesto automobilskog smanjena je emisija ugljičnog dioksida za oko 35 tona. Korisnik koji se registrira u jednom gradu, nextbike bicikle može koristiti u više od 80 gradova u svijetu!

 Nextbike stanice s javnim biciklima

 

Nextbike stanice već od ovog ljeta biti će dostupne na dvije lokacije u Gradu Gospiću s ukupno 10 bicikala koje će biti definirane u skladu s potrebama i željama korisnika te u dogovoru s gradskom upravom.

 Riječ gradonačelnika

„Ponosni smo što Grad Gospić projektima poput ovog postaje dijelom održivog i ekološkog razvoja. Ulaganjima u ovakve projekte, Grad Gospić djeluje na dobrobit svojih građana i pridonosi zaštiti prirodnih ljepota Grada Gospića i Like. Projekt je u skladu s direktivama Europske unije te čini veliki doprinos razvoju grada i prometne infrastrukture. Očekujemo da će građani korištenjem sustava javnih bicikala znatno utjecati na poboljšanje kvalitete života u gradu.“, izjavio je gospićki gradonačelnik, Petar Krmpotić.

Izjava predstavnika operatera sustava

„Kontinuiranim i upornim radom trudimo se pružiti kvalitetnu uslugu javnih bicikala što većem broju građana Republike Hrvatske, a uskoro se nadamo i regije. Zahvaljujemo gradskoj upravi Grada Gospića što je prepoznala vrijednost i održivost našeg projekta i sve prednosti koje donosi građanima. Sigurni smo da će građani, ali i posjetitelji odmah prepoznati ovaj cjenovno najpovoljniji, ali i „najzeleniji“ način prijevoza te da će nextbike ubrzo postati neizostavan dio gradske vizure i ponude.“, rekao nam je Krešimir Dvorski, direktor Sustava javnih bicikala d.o.o.

BU8A2762 BU8A3015 resize

više...

   

Obavijest proizvođačima pčelinjih proizvoda

AddThis Social Bookmark Button

U cilju što bolje informiranosti, izbjegavanja nepravilnosti u primjeni zakona i time uzrokovanih dodatnih troškova, obavještavamo proizvođače pčelinjih proizvoda: 

 • ETILNIM ALKOHOLOM, izuzev čistog etilnog alkohola i jakih alkoholnih pića, smatraju se i svi proizvodi s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature
 • TINKTURA PROPOLISA koja sadrži više od 1,2% vol. alkohola smatra se trošarinskim proizvodom i podliježe naplati trošarine u iznosu 5.300,00 kuna po hektolitru čistog alkohola.
 • Uredba EC No 1114/2006 od 20. srpnja 2006. godine propisuje da se tinktura propolisa koja sadrži etilni alkohol razvrstava u tarifni broj KN 2208 90 69-ostala alkoholna pića (pakiranje u boci) i tarifni broj KN 3306 90 00 (pakiranje u spreju)
 • OBVEZA JE svake pravne ili fizičke osobe koja posluje s trošarinskim proizvodima da carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje
 • Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PURiz Priloga 14 Pravilnika o trošarinama te je uz istu potrebno dostaviti: 
  • izvod iz sudskog registra ili drugu važeću ispravu izdanu prema posebnim propisima iz koje je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva
  • presliku Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (samo za pravne osobe –trgovačka društva)

Na Internet stranici Carinske uprave http://www.carina.hr poveznica Upute po područjima/Trošarine/točka 3.14 – Uputa broj 30/14.“ objavljen je dokument koji sadrži detaljne informacije o posebnostima prepoznavanja i deklariranja proizvoda s udjelom etilnog alkohola većim od 1,2% vol., koji podliježu obvezi obračunavanja i plaćanja trošarine, s pozivom na zakonske odredbe.

 

Detaljne informacije mogu se dobiti u carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika i to:

Carinski ured Rijeka, Služba za trošarine i posebne poreze
Senjsko pristanište bb, 51000 Osijek (tel. 051/525179, 051/525-181)

Carinski ured Pula-Pola, Služba za trošarine i posebne poreze
Riva 8, 52000 Pula (tel. 052/615225,052/615-242,052/615-241,052/509-212)

Carinski ured Gospić, Služba za trošarine i posebne poreze
Bilajska 141, 53000 Gospić, (tel. 053/655-308,053/655-311,053/655-312)

Propisi:

 • Zakon o trošarinama (NN, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013)
 • Pravilnik o trošarinama (NN, br. 64/2013, 129/2013,11/2014, 70/2014, 157/2014 i 8/2015)
 • Sve trošarinske propise, upute i dodatne informacije možete pogledati na Internet stranici Carinske uprave http:// www.carina.hr

 

   

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

AddThis Social Bookmark Button

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 15. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 15. travnja 2015. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića
                                                                          Petar Radošević,v.r. 

Dnevni red

   

Održan 13. Kolegij Gradonačelnika

AddThis Social Bookmark Button

U Uredu gradonačelnika, održan je 13. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 2. Odluka o sufinanciranju troškova izgradnje građevine POS-a u gradu Gospiću
 3. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz programa POS-a
 4. Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu
 5. Odluka o o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije
 6. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
 7. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
 8. Odluka o zamjeni nekretnina
 9. Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
 10. Odluka o zamjeni nekretnina
 11. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2015. godinu
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedloge Statuta: Osnovne škole dr. Jure Turića, Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, i Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 13. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica
   

Stranica 1 od 48

prostorni-plan-gospicProgram-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
studija reciklaze
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
zeleni cvijetgospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe
hrvatski-institut

Program javnih potreba

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting