Ponedjeljak, Svibanj 21, 2018

Grad Gospić

Dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 31. ožujka 2014. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Radošević, v.r.

Dnevni red

 

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Gradevinsko zemljiste

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 08/09 i 10/09) i Odluke o prodaji građevinskih zemljišta („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.08/12), Gradonačelnik Grada Gospića, raspisuje ponovljeni


J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju građevinskih zemljišta

Opširnije...

   

Održan 6. kolegij gradonačelnika Grada Gospića

kolegij 004

 1. Odluka o autotaksi prijevozu
 2. Odluka o davanju suglasnosti poduzeću Komunalac Gospić d.o.o. za nabavu radnog stroja – kompaktora
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenih
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić
 5. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Grada Gospića
 6. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2014. godini
 7. Odluka o imenovanju ravnatelja Muzeja Like Gospić
 8. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno informativnog centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Gospića za 2013. godinu
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 12. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2013. godinu
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
 16. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2013. godini
   

Javni natječaj za prodaju otpisanih službenih vozila

Na temelju Zaključka o prodaji otpisanih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića, Klasa: 406-09/14-01/01, Urbroj:2125/01-02-14-04, od 11.03.2014.god., pročelnik Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića, objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju otpisanih službenih vozila

Opširnije...

   

Provođenje preventivnih aktivnosti protiv požara

pozar 2

Grad Gospić u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje -Područni ured Gospić ovih dana na terenu intenzivno provodi niz preventivnih mjera protiv požara. S obzirom na sve povoljnije vremenske prilike ljudi već započinju s proljetnim radovima i paljenjem korova gdje je sasvim mali trenutak nepažnje dovoljan za nastanak požara. Cilj je kroz ovakve oblike djelovanja posebice na okolnom području grada gdje postoji veća opasnost od otvorenog požara apelirati na povećan oprez te upozoriti građane putem plakata i letaka o opasnostima do kojih dolazi pri zahvaćanju površina trave i ostalog raslinja vatrom, uslijed čega nastaju velike materijalne štete ne samo za šumska bogatstva i imovinu već i za ljudske živote. Kako bi se smanjio broj požara i moguća šteta i ovim putem molimo građane za odgovorno i pažljivo postupanje.

   

Učenici Strukovne škole Gospić posjetili Gradsku upravu

strukovna skola

Gradsku vijećnicu Grada Gospića danas su posjetili učenici Strukovne škole Gospić predvođeni prof. Dolores Krema i prof. Željkom Žuvelom. Učenike su primili zamjenici gradonačelnika g. Ivan Biljan i gđa. Marta Grgurić, predsjednik Gradskog vijeća g. Petar Radošević, tajnik g. Slaven Stilinović i pročelnik g. Josip Kovačević. Tijekom ovog posjeta zamjenik gradonačelnika g. Ivan Biljan kroz kratku prezentaciju upoznao je učenike s djelokrugom Grada Gospića, njegovim osnovnim obilježjima, ustrojstvom, ovlastima i načinom rada gradskih tijela, oblicima neposrednog sudjelovanja građana u donošenju odluka i  i sl.

Ova prezentacija imala je za cilj političko opismenjavanje mladih u sklopu projekta „Učenik kao aktivni građanin“ kako bi učenici promišljali  i djelovali kao aktivni građani koji razumiju način funkcioniranja i ulogu vlasti, ali i način kako potaknuti željene promjene što bi ih od pasivnih promatrača učinilo aktivnim sudionicima u svom okruženju.

Prof. Žuvela i prof. Krema upoznali su predstavnike Grada s  trenutnim aktivnostima u kojima sudjeluju učenici, a koje se provode na inicijativu Agencije za odgoj i obrazovanje koja u sustav obrazovanja uključuje odgojne programe prevencije raznih oblika neželjenog ponašanja. Tako se strukovna škola Gospić uključila u program „Budi muško klub“ u kojem sudjeluju četiri škole na razini Hrvatske čiji je zajednički cilj prevencija svakog oblika nasilja i govora mržnje koje je na žalost kako i statistika pokazuje uvelike prisutno među mladim ljudima. Učenici u sklopu ovog projekta redovito pohađaju radionice i predavanja, a u planu imaju i osnivanje podružnice „Budi muško kluba“ u Gospiću.

Zamjenici gradonačelnika g. Biljan i gđa. Grgurić pozdravili su ove ideje i projekte kazavši kako upravo ovakva udruženja predstavljaju partnere na terenu koji svoje ideje, promišljanja, prijedloge ali i kritike povratno prenose Gradu Gospiću s ciljem stvaranja što boljeg i kvalitetnijeg okruženja.

   

Stranica 101 od 120

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting