Subota, Ožujak 24, 2018

5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 5. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 01. prosinca 2017. godine (petak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 16.00 sati.

 Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d 

 

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2016. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2016. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2016. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova  kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2017. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ    17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke oPrograma utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom  vlasništvu  na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2017. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Gospića;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospića – UPU 1;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 

 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. listopada i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća;

                 Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting