Petak, Svibanj 25, 2018

7. Redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 7. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 31. siječnja 2018. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 16.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gospića;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ / PREDSTAVNIK STRUČNOG IZRAĐIVAČA (Arhingtrade d.o.o.)

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. 9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije;

Izvjestitelj: JADRANKA PEJNOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora „Usluga” d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i. 2020. godinu, Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 1. 14.Razmatranje i usvajanje prijedlogaPrograma javnih potreba u školstvu za 2018. godinu;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospič za 2018. godinu;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića Pahuljica u cijeni cjelodnevnog 10-satnog i poludnevnog 5-satnog redovitog programa;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2018. godinu i donošenje Zaključka o davanju odobrenja;

Izvjestitelj: IRENA MILINKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.  godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ

 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 30. studenog i od 01. do 31. prosinca 2017. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting