22. sjednica Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/3
URBROJ: 2125-1-01-23-01
Gospić, 02. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) sazivam 22. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 06. lipnja 2023. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 10.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Obavijest o privremenoj regulaciji prometa

Zbog nastavka terenskih aktivnosti za potrebe provođenja III. faze probnih iskapanja i eshumacije posmrtnih ostataka na lokaciji ispred gradskog groblja sv. Marije Magdalene u Gospiću

Skip to content