24. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/7
URBROJ: 2125-1-01-23-01
Gospić, 12. srpnja 2023. godine

            Na temelju članka 34. i 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 12., članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) sazivam 24. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 17. srpnja 2023. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 12.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

S poštovanjem,

POTPREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Nada Alić, dr. dent. med., v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content