23. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/6
URBROJ: 2125-1-01-23-01
Gospić, 15. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 34. i 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 12., članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) sazivam 23. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 21. lipnja 2023. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 12.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Aktualni sat;
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu:
  Izvjestitelj:KARLO STARČEVIĆ;
  Ad-2.2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu;
  Ad-2.3. Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uključivanju Grada Gospića u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS-a);
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023. – 2027.;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II. izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vtrića Pahuljica od roditelja/skrbnika;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnivačkih prava u „Dječjem centru” – Gospić;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2023. godini;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Gospića;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Gospića;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u korist Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
  Ad-18.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću;
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. br. 2251 k.o. Lički Osik;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
  Ad-19.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekr. kat.čest.br. 2251 k.o. L. Osik;
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP-OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ZAGREB;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
  Ad-20.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP-ODS Zagreb;
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
  Ad-21.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o izmj. i dop. Statuta O.Š. dr. F. Tuđman L. Osik;
 1. Podnošenje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića s Popisom važećih kandidatura i izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ;

 

S poštovanjem,

POTPREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Nada Alić, dr. dent. med., v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Događanja

Kino Korzo

ABIGAIL – 17. I 18.05.2024. – 20,30 SATI IZVORNO IME: Abigail  ⑮Redatelj: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler GillettGlumci:Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin

Skip to content