Program društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Gospića

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Program POS-a pridonosi i razvitku građevinarstva kao gospodarske grane te je multiplikator općeg razvoja.

Cilj uključenja u Program društveno poticane stanogradnje (POS-a) je da se građanima Grada Gospića omogući rješavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica, uz poticaj javnih sredstava te uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Program društveno poticane stanogradnje odvija se prema Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23).

Prvenstvo na kupnju stana, neovisno od načina plaćanja imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Red prvenstva na kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih Odlukom, na način da prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Prodajna cijena stana po kojoj građani kupuju stanove iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a), određena je Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj: 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12 , 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19, 58/21) i najnovijem Podatku o etalonskoj cijeni građenja (“Narodne novine” br. 154/22).

Zemljište na kojem se planira izgradnja stanova po Programu društveno poticane stanogradnje ( POS-a) nalazi se na području Grada Gospića u Pazariškoj ulici, označeno kao k.č.br. 2130/8, upisano u zemljišno-knjižnom ulošku broj 3717 k.o. Gospić, u površini od 2.809 m2.

 

 

  • Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine” br. 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12 , 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19, 58/21)
  • Podatak o etalonskoj cijeni građenja („Narodne novine” br. 154/22)
  • Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23)
  • ODLUKA o uključivanju Grada Gospića u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS-a) („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23)

Viši referent za stanovanje, e-nekretnine i naplatu prihoda
od raspolaganja gradskom imovinom
Katarina Devčić


tel: +385 (0)53 658 801, +385 (0)53 658 804,
e-mail: katarina@gospic.hr