Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Proračun
https://gospic.hr/proracun/

Proračun

Objavljeno 3. kolovoza 2018. | Gospic.hr


Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura Proračuna

Opći dio

Posebni dio

Plan razvojnih programa

 

Upute za izradu proracuna Grada Gospica 2020. -2022

Proračun u malom:

Proračun u malom za 2020. godinu