27. sjednica Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/23-01/10
URBROJ: 2125-1-01-23-01
Gospić, 08. prosinca 2023. godine

   

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 65. st. 1. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) sazivam 27. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 15. prosinca 2023. godine (petak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 13.00 sati.


    Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića;
  Izvjestitelj: ANDRIJANA MILOŠ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ / DARIO RADOŠEVIĆ, direktor Usluge d.o.o.
  Ad-4.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o dav. suglasnosti za zaduženje trg.dr. Usluga d.o.o.
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
  Ad-5.1. Izvješće o jav. savjetovanju uz Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju Grada Gospića Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (eng. Covenant of Mayors – Europe);
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
  Ad-8.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o pristupanju Sporazumu gradon. za klimu i energiju
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č.br. 2612 i 2613 k.o. Gospić;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
  Ad-9.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 2612 i 2613 k.o. Gospić
 1. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2023. godinu:
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za isknjiženje nefinancijske imovine Pučkog otvorenog učilišta dr. Ante Starčević Gospić iz poslovnih knjiga;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
  Ad-11.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o dav. sugl. za isknjiženje iz poslovnih knjiga POU dr. A. Starčević
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
  Ad-13.1 Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP d.d. Zagreb-Smiljan zapad
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb;
  Izvjestitelj: ANA-MARIJA ŠOLAJA
  Ad-14.1. Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEPd.d. Zagreb- Smiljan istok
 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću i Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Gospiću;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
  Ad-15.1. Prilog uz Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag. iur. v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Usvojeni akti s 35. sjednice Gradskog vijeća

14. lipnja 2024. godine održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Skip to content