Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 07/2023

 
Gospić, 23. listopada 2023. godine

S A D R Ž A J
 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
 1. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01.01. 2023. do 30.06. 2023. godine
 2. II. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu
 3. ODLUKA o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o V. izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju ulice na području Grada Gospića
 7. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2023./2024.
 8. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju opsega 10-satnog redovitog programa Dječjeg vrtića Pahuljica, u područnom vrtiću u Ličkom Osiku u pedagoškoj godini 2023./2024.
 9. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju broja zaposlenika u Dječjem vrtiću Pahuljica, u matičnom vrtiću u Gospiću i područnom vrtiću u Ličkom Osiku u pedagoškoj godini 2023./2024.
 10. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist Ličko-senjske županije
 11. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB
 12. ODLUKA o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Gospića u korist društva PLINACRO d.o.o. Zagreb za izgrađeni plinovodni sustav Like i Dalmacije, III. dijela sustava od MČS-3 Gospić do PČ/MRS Benkovac DN 500/75
 13. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke A1 Hrvatska d.o.o.